ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100

ผู้แต่ง: ศุภกร สักลอ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือสรุปเข้มสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100 หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์
จากทุกสถาบันอุดมศึกษาชื่อดัง สอดแทรกความรู้พร้อมความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้รอบรู้ข่าวสารครบถ้วน
พร้อมแนวข้อสอบปรนัย 3 ภาค (การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศและบริหารรัฐกิจ) + แนวข้อสอบเรียงความ
พร้อมหลักและวิธีการตอบคำถามอย่างมั่นใจ"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-26 01:01
2017-11-19 01:03
2017-10-30 01:03
2017-09-25 01:03
2017-09-21 01:03