ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปสูตรคณิต ม.ต้น

ผู้แต่ง: นิภาวรรณ สรหงษ์,ศิริกาญจน์ รวมพล

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือสรุปสูตร คณิต ม.ต้น ได้รวบรวมเนื้อหา บทนิยาม และกฏ ทฤษฎี ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น สรุปง่ายต่อการจดจำ ทำความเข้าใจ ยกตัวอย่างประกอบ แทรกเทคนิคต่างๆ เพื่อการใช้ในการทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น ช่วยในการอัพเกรดให้สูงขึ้น พร้อมเป็นพื้นฐานสู่การเผชิญสนามสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค LAS O-NET สอบเข้า ม.4 หรือสมาคมฯ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-09 01:02
2019-03-05 01:03
2019-03-04 01:02
2019-01-03 01:03
2018-12-29 01:04
2018-12-29 01:04
2018-12-29 01:04
2017-10-13 01:03
2017-10-02 01:03
2017-05-26 11:22
2017-02-15 10:32
2017-01-25 10:46
2017-01-25 10:46