ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปสูตรจำง่ายเข้าใจเร็วคณิตม.ปลายมั่นใจเต็ม 100

ผู้แต่ง: นายพงกร ทองมณี

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวมสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย อธิบายการใช้สูตรจากตัวอย่าง สรุปเรื่องที่ออกข้อสอบ O-NET บ่อยที่สุดมาพร้อมกับโจทย์ที่เจอในสนามสอบจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-03 01:03
2018-12-29 01:04
2018-12-29 01:04
2018-01-17 01:01
2017-09-08 01:03
2017-08-06 01:02
2017-02-15 10:32
2017-01-25 10:46
2017-01-25 10:46