ข้อมูล eBook

ชื่อ: เสียดินแดนให้จักรวรรดินิยมในสมัยล่าอาณานิคม พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง: สายสกุล  เดชาบุตร

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การสูญเสียดินแดนในยุคที่
การล่าอาณานิคมจากตะวันตก
กำลังรุ่งเรือง ภายใต้การดูดกลืน
ประเทศเพื่อบ้านจากมหาอำนาจ
แต่ไทยยังสามารถรักษาความ
เป็นชาติได้อย่างเข้มแข็ง แม้นจำ
ต้องเฉือนแผ่นดินบางส่วนไป
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-29 01:04
2017-01-25 10:46