ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางอีศาน ฉบับที่ ๔๕ มกราคม ๒๕๕๙

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: นิตยสารทางอีศาน

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ลับสู่วัฒนธรรมประชาชน, ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, ฮีตสิบสอง, ชมปราสาทหินพิมายเสพกลิ่นอายวัชรยาน, อำนาจเจริญ, ดัดสันตูจ, พระไม้, หลี่ผี-สี่พันดอน, คำผญา, แธร : ท้องทุ่งแห่งชีวิต, สมศักดิ์ มงคลวงศ์ หมอลำกลอน, เตียนก๊ก, ความสุขในเหมันต์ฤดู, ‘มดลูกของแม่นํ้า’ กำลังอักเสบ, สมคิด สิงสง, สายธารของวัฒนธรรมประเพณีอีสาน, เจ้าคณะจังหวัดนครพนม, ในมือเธอ, กู่พระโกนา, สะบ้า เป็นได้มากกว่าของเล่น, ศรีโคตรบูร ๒๐, ธรรมชาติควายบักตู้ผู้เลี้ยงโลก, รุ่นห้าร้อย, ลานข้าว จิตรกรรมบนแผ่นดินของชาวนา, สี นานวล, ประตูสู่ทิพยวารี, วิถีธรรมะ ศิลปะ ชีวิต แห่งลุ่มแม่นํ้าโขง, เฟือเฟือย
"