ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางอีศาน ฉบับที่ ๔๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: นิตยสารทางอีศาน

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๖
ปีที่ ๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ฉบับ: เส้นทางสายวัฒนธรรม พระปาจิต นางอรพิม
เรื่องเด่น
– สีคราม ห้อม และหม้อต้มกรัก : ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
– ลูกทุ่งภาษาอีสาน “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” : “ทิดโส สุดสะแนน”
– ก่อนสิ้นศักราช : วงเดือน ทองเจียว"