ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิตยสารทางอีศาน เล่ม 36

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: นิตยสารทางอีศาน

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๖
ปีที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
ฉบับ: ๕ รอบพระชันษาสมเด็จพระเทพรัตน์
เรื่องเด่น:
- สงกรานต์ในคัมภีร์สุริยยาตร์
- ปั่นจักรยานธรรมชาติยาตราบอกรักแม่นํ้ามูน
- ลูกเดือยกับซุปไก่ฟ้าในตำนาน
- ตามรอยเมืองสีโคดเก่า สปป.ลาว"