ข้อมูล eBook

ชื่อ: Riddles for reading

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกมปริศนาคำทาย ที่นำคำศัพท์พื้นฐานหรือคำศัพท์ที่เห็นบ่อยมาผูกเป็นประโยคสื่อสารที่ผู้เรียนควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคำคล้องจองเพื่อเกิดจังหวะและความสนุกสนาน กับปริศนาที่ท้าทายความสามารถทางภาษาและทักษะการคิด มีตัวอย่างแบบทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดผลประเมินผล พร้อมเฉลย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-02 01:02
2018-12-29 01:04
2018-03-30 01:02