ข้อมูล eBook

ชื่อ: English Fast Track (ม.ต้น)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลักสูตร ม.ต้น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ กับตัวอย่างและแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายละเอียด อุดมด้วยคำศัพท์และตัวอย่างรูปประโยค การเรียน grammar แบบเข้าใจง่าย รวมถึงการฝึกอ่าน passage ทั้งสั้นและยาวอย่างมืออาชีพ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-04 01:02
2019-02-26 01:02
2019-02-20 01:02
2019-01-04 01:04
2018-12-29 01:04
2018-02-13 01:02