ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ธรรมะ “มรรค”ง่าย
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : กรีนปัญญาญาณ
ผู้แต่ง : พระมหาวิเชียร ชินวํโส  
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : “ธรรมะ “มรรค”ง่าย แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว” หนังสือธรรมะอารมณ์ดี ของพระมหาวิเชียร ชินวํโส เล่มนี้ เป็นการหยิบเรื่องราวที่ท่านพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งที่วัดและสังคม มาเล่าแบบสบายๆ สอดแทรกแง่คิดดีๆ เป็นประโยชน์แก่คนอ่าน โดยเน้นย้ำให้ทุกคน รู้-เห็น-เป็น-อยู่กับทุกข์