ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Everyday English สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : อโนเชาว์ เพชรรัตน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถฝึกและพัฒนาภาษาอังกฤษของตนให้เก่งขึ้นได้ โดยรวบรวมประโยคหลักๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำศัพท์และความหมาย ตลอดจนเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ได้ผลจริง สำหรับผู้ที่กำลังฝึกสนทนาภาษาอังกฤษไม่ควรพลาด Chapter 1 ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร English at the restaurant Chapter 2 ภาษาอังกฤษสำหรับการถามเรื่องทิศทาง Asking for directions in English Chapter 3 ภาษาอังกฤษที่คลินิกหมอฟัน English when seeing the dentist Chapter 4 ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยดทรศัพท์ Telephoning in English Chapter 5 ภาษาอังกฤษสำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน English for booking a flight Chapter 6 ภาษาอังกฤษสำหรับการจองห้องพัก English for booking a hetel room Chapter 7 ภาษาอังกฤษสำหรับการจองโต๊ะอาหาร English for booking a dinner table Chapter 8 ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อห้องพัก English for finding an apartment Chapter 9 การรับและมอบของขวัญเป็นภาษาอังกฤษ Giving and receiving presents in English Chapter10 ที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร At the Immigration Check Point and Customs