ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศกุนตลา (ฉบับการ์ตูน)
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : ชลลดา ชะบางบอน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : จากเกร็ด ศกุน์ตโลปาข์ยาน ในมหาภารตะมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดีย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงถอดความมาจากภาษาฮินดีสู่บทพระราชนิพนธ์บทละครรำอันไพเราะ ตรึงตาตรึงใจมิรู้ลืม ถ่ายทอดมาไว้ในรูปแบบของการ์ตูน ที่ยังคงเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วน ด้วยถ้อยคำสำนวนที่ไพเราะ กระชับ เข้าใจง่าย และภาพประกอบสีสันสวยงาม ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง ควรอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้อ่าน ได้ศึกษาวรรณคดีไทยเล่มนี้