ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานช่างศิลป์ไทย : จิตรกรรมไทย
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : แสงแดด
ผู้แต่ง : ธานินทร์ ทิพยางค์, กอง บก.
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "งานช่างศิลป์ไทย" เล่มนี้ ได้นำเสนองานช่างเรื่อง จิตรกรรมไทย หุ่นและหัวโขน สลักหนังใหญ่และหนังตะลุง เครื่องไม้จำหลัก หล่อโลหะไทย และบุดุนโลหะไทย ซึ่งทั้งหมดคือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่หาค่ามิได้ ทั้งนี้นอกจากการแสดงให้ทราบประวัติความเป็นมาและขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตของงานแต่ละประเภทแล้ว ยังกล่าวให้ทราบด้วยว่า งานช่างต่างๆ มีความงดงาม สะท้อน "อัตลักษณ์" ความเป็นตัวตนของช่างไทยเป็นอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญที่ไม่กล่าวไว้ไม่ได้คือ งานช่างแทบทุกประเภทนี้ ได้รับการอุปถัมถ์และสนับสนุนจากราชสำนักมาโดยตลอด แม้กระทั่งบางงานอย่าง เครื่องไม้จำหลัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เอง เป็นความปลื้มปิติ กอปรกับความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง