ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Basic Android Programming
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Java สำหรับการสร้างแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ Tablet ของระบบ Android โดยอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่การเตรียมตัว การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การใช้งาน Widget และเครื่องมือชนิดต่างๆ อย่างครบถ้วน ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถสร้างแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ละทิ้งรายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันในระดับสูงต่อไป เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และมือใหม่ที่ต้องการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และการแก้ไขปัญหาที่ดี