ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Android App Development ฉบับสมบูรณ์
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
ผู้แต่ง : ดร.จักรชัย โสอินทร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ Tablat ระบบ Android ด้วยภาษา Java อธิบายการขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน User Interface, แอพพลิเคชันรับ-ส่ง SMS, แอพพลิเคชันใช้งาน GPS, แอพพลิเคชันทำงานติดต่อกับ Server, แอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล เกมและการใช้งาน Sensor เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android