ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Riddles for reading
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : จรีธร แหวนทองและคณะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอเกมปริศนาคำทาย ที่นำคำศัพท์พื้นฐานหรือคำศัพท์ที่เห็นบ่อยมาผูกเป็นประโยคสื่อสารที่ผู้เรียนควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคำคล้องจองเพื่อเกิดจังหวะและความสนุกสนาน กับปริศนาที่ท้าทายความสามารถทางภาษาและทักษะการคิด มีตัวอย่างแบบทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดผลประเมินผล พร้อมเฉลย