ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เสียดินแดนให้จักรวรรดินิยมในสมัยล่าอาณานิคม พิมพ์ครั้งที่ 2
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : สายสกุล  เดชาบุตร
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "การสูญเสียดินแดนในยุคที่ การล่าอาณานิคมจากตะวันตก กำลังรุ่งเรือง ภายใต้การดูดกลืน ประเทศเพื่อบ้านจากมหาอำนาจ แต่ไทยยังสามารถรักษาความ เป็นชาติได้อย่างเข้มแข็ง แม้นจำ ต้องเฉือนแผ่นดินบางส่วนไป "